I  Odense-afdelingen

Koordinator: Gitte Dreymann

Cvr. nr.: 35689745

I  Esbjerg-afdelingen

Koordinator: Havvanur Demir

Cvr. nr.: 35689745

  • Facebook
  • Sort LinkedIn ikon
  • Instagram
  • Sort YouTube Icon
 

Bestyrelsen i Odense

I 2018 og 2019 er afdelingen i Odenses bestyrelse:

Navn: Pia Sigmund

Rolle: Formand

   Pia Sigmund er historiker og har læst historie, børnekultur og Mellemøststudier på Syddansk Universitet. Hun har skrevet 40 bøger, blandt andet serierne ”Børn i Danmarks historie” og”Historiebazaren”.

Og så kan hun lide at fortælle historier.

Navn: Maria Boie

Rolle: Kasserer

    Maria H. Boie er uddannet rejsekonsulent og arbejder med at skræddersy ferier til folk. 
Hun arbejder frivilligt med udsatte gennem Venligboerne Odense og Fyn, hvor hun er ansvarlig for at arrangere og promovere fælles aktiviteter, såsom udflugter. Hun er medansvarlig for koordineringen af Chaufførholdet og kasserer i støtteforeningen for Venligboerne Odense og Fyn. 
Hun er en glad person, og holder af at give andre en hjælpende hånd.

Navn: Birgitte Vinsten

Rolle: Bestyrelsesmedlem

    Birgitte Vinsten er uddannet socialrådgiver og har i de sidste 20 år arbejdet som leder inden for integration og beskæftigelse, bl.a. som integrationschef i Odense Kommune. Meget arbejde har været med udgangspunkt i Vollsmose, hvor Etnisk Jobteam i 2009 fik en integrationspris for at skaffe 300 ikke-vestlige kvinder i job på 2 år. Men også frivilligt arbejde har fyldt meget. Som sekretær for Odense Integrationsråd i 6 år, støtte til etniske minoritetsforeninger m.m. Viden om mangfoldighedsstrategi i både frivilligt og professionelt regi er indhentet på studieture til USA og senere omsat i bl.a. Community Center Vollsmose. Birgitte har siden 2015 været direktør i et privat firma i København, hvor flygtninge og indvandrere støttes i at komme i job.

Navn: Zahra Dashti

Rolle: Bestyrelsesmedlem

 

   Zahra Dashti er uddannet pædagog og har en fuld diplom i ledelse og organisation. Hun har været ansat i Odense kommune de sidste 28 år.
De sidste 18 år som leder af børnehuset Atlantis i Vollsmose og fra den 1.7.2018 som afdelingsleder i Glamsbjerg børnehus under Glamsbjerg fri- og efterskole.
Hun har siddet i bestyrelsen i 2 timer om Ugen siden 2008.
Zahra mener, at deltagelse i meningsfulde fællesskaber, tætte relationer og venskaber, er vejen til inklusion og integration.

Navn: Sten Schaumburg-Müller

Rolle: Bestyrelsesmedlem

    Sten Schaumburg-Müller er jurist, er nu professor på Syddansk Universitet og har tidligere bl.a. arbejdet godt to år i Zambia for en kvinderetsorganisation. Sten har tidligere siddet i bestyrelsen for bl.a. Mellemfolkeligt Samvirke, en større dansk frivillig organisation med nu over 50 års virke, for Institut for Menneskerettigheder og for Performers’ House, en højskole, der startede op i 00’erne.

Navn: Johnny Mikael Rasmussen

Rolle: Bestyrelsesmedlem

    Johnny Mikael Rasmussen har i 24 år arbejdet som skoleleder på Risingeskolen, og inden da ansat som lærer og viceskoleinspektør på Abildgårdskolen i Vollsmose.

På Abildgårdskolen modtog han de første tyrkiske gæstearbejderes børn, og siden var han med til at modtage flygtninge-/indvandrerbørn på såvel Abildgårdskolen som på

Risingeskolen. Det har været hans grundholdning, at børn skal møde hinanden med deres forskellige familebaggrunde:
"Når din bedste ven hedder Mohammed, bliver man ikke racist."

Han har således arbejdet målrettet for at skabe en skole, hvor børnegruppen afspejler beboersammensætningen i skoledistriktet.

Navn: Line Mørk

Rolle: Bestyrelsesmedlem

   Line Mørk er oprindeligt uddannet pædagog og sidenhen lærer og har siden 2016 arbejdet på H. C. Andersen Skolen i Odense. Line Mørk har været politisk aktiv i mange år og har været opstillet til både kommunal- og folketingsvalg. I årene 2014-17 sad hun i byrådet i Odense, med plads i Børn- og Ungeudvalget. Line Mørk beskæftiger sig særligt med at skaffe bedre muligheder for de børn og unge der har brug for en ekstra hånd for at lykkes med livet og sidder i forskellige bestyrelser og foreninger med samme formål.

Navn: Karen Maigaard

Rolle: Suppleant

   Karen Maigaard er uddannet lærer og har arbejdet på friskoler, efterskoler og fagskoler. Hun har været leder for folkeoplysning og voksenundervisning i ministerier og kommuner. Hun er nu en glad, aktiv pensionist med mange bestyrelsesposter:

For en kirke, en børnehave,

en socialøkonomisk virksomhed og et landsdækkende oplysningsforbund.

Bestyrelsen i Esbjerg

I 2019 består Esbjergs bestyrelse af:

Navn: Sara Petersen

Rolle: Suppleant

    Sara er uddannet pædagog og har bl.a. igennem 20 år arbejdet som daginstitutionsleder på Stengårdsvej, som er et af Esbjergs udsatte boligområder. I august 2015 blev Sara leder af Integrationsindsatsen i Børn & Dagtilbud i Esbjerg kommune. Arbejdet består i at understøtte både ledelse og medarbejdere i integrations- og inklusionsopgaven ude i de enkelte dagtilbud, bl.a. gennem sparring, oplæg og deltagelse i pædagogisk praksis. Derudover er Sara leder af en asyllegestue for asylansøgerenes 3-6 årige børn fra Asyl Center Hviding.

Navn: Anne Marie Geisler Andersen

Rolle: Bestyrelsesmedlem

    Anne Marie er politikker og kandidat i statskundskab. Hun har tidligere været folketingsmedlem samt byrådsmedlem i København - begge steder var hun socialoverfører. I dag er hun medlem af Esbjerg byråd, hvor hun sidder i Børne- & familieudvalget samt social & arbejdsmarkedsuvalget. Ligeledes er hun medlem af KL's Børne & Undervisningsudvalg. Anne Maries primære interesse er borgernes mentale sundhed og trivsel. Ved siden af det politiske arbejde er Anne Marie 24-timersløber med tre danmarksrekorder bag sig.