top of page
Anker 1

Bestyrelsen i Odense

I 2021 og 2022 er afdelingen i Odenses bestyrelse:

Navn: Pia Sigmund
Rolle: Formand

   Pia Sigmund har sammen med Alaa Abdol-Hamid stiftet 2 Timer om Ugen. Hun er historiker og har læst historie, børnekultur og Mellemøststudier på Syddansk Universitet. Hun har skrevet 40 bøger, blandt andet serierne ”Børn i Danmarks historie” og”Historiebazaren”.
Og så kan hun lide at fortælle historier.

Pia-lille_edited.png
PhotoRoom_20210809_131425_edited.jpg

Navn: Nancy Sofie Lumeh

Rolle: Kasserer

     Nancy Sofie Lumeh er kandidatstuderende på Audiologopædi (tale- og hørepædagogik) på Syddansk Universitet.
Interessen for sprog, børns trivsel og andetsprogstilegnelse danner grundlag for Nancys arbejde i 2 Timer om Ugen, hvor hun udover at være bestyrelsesmedlem også er frivilligkoordinator og frivillig i SPROGKLUBBEN.

Referat fra årsmøde i Odense 2020:

PhotoRoom_20210809_132248_edited.jpg

Navn: Ibrahim El-Hassan

Rolle: Bestyrelsesmedlem

    

756ee3da-574a-4692-a681-7fd6127aed32_edited.png

Navn: Zainab El-Hassan
Rolle: Bestyrelsesmedlem

    

PhotoRoom_20210806_092954_edited_edited.jpg

Navn: Anne Sofie Nielsen

Rolle: Bestyrelsesmedlem

    

    Anne Sofie er 24 år og er ved at læse en kandidat i Audiologopædi på Syddansk Universitet. Hun er i forvejen frivillig i 2 Timer om Ugen, både for et flersproget barn og i SPROGKLUBBEN. Hun interesserer sig for børns sproglige udvikling og ønsker som bestyrelsesmedlem at støtte op om 2 Timer om Ugen's vigtige arbejde.

Birgitte, 2014_edited.jpg

Navn: Birgitte Vinsten
Rolle: Suppleant

    Birgitte Vinsten er uddannet socialrådgiver og har i de sidste 20 år arbejdet som leder inden for integration og beskæftigelse, bl.a. som integrationschef i Odense Kommune. Meget arbejde har været med udgangspunkt i Vollsmose, hvor Etnisk Jobteam i 2009 fik en integrationspris for at skaffe 300 ikke-vestlige kvinder i job på 2 år. Men også frivilligt arbejde har fyldt meget. Som sekretær for Odense Integrationsråd i 6 år, støtte til etniske minoritetsforeninger m.m. Viden om mangfoldighedsstrategi i både frivilligt og professionelt regi er indhentet på studieture til USA og senere omsat i bl.a. Community Center Vollsmose. Birgitte har i perioden 2015-2019 været direktør i et privat firma i København, hvor flygtninge og indvandrere blev støttet i at komme i job. Fra 2019 er Birgitte gået på efterløn.

Bestyrelsen i Esbjerg

I 2020-2021 er afdelingen i Esbjergs bestyrelse:

Referat fra årsmøde i Esbjerg 2020:

IMG_3306.jpg

Navn: Anne Marie Geisler Andersen

Rolle: Formand (delt formandskab)

   Anne Marie er politikker og kandidat i statskundskab. Hun har tidligere været folketingsmedlem samt byrådsmedlem i København - begge steder var hun socialoverfører. I dag er hun medlem af Esbjerg byråd, hvor hun sidder i Børne- & familieudvalget samt social & arbejdsmarkedsuvalget. Ligeledes er hun medlem af KL's Børne & Undervisningsudvalg. Anne Maries primære interesse er borgernes mentale sundhed og trivsel. Ved siden af det politiske arbejde er Anne Marie 24-timersløber med tre danmarksrekorder bag sig.

image005.jpg

Navn: Sabina Jensen Jæger

Rolle: Formand (delt formandskab)

    Sabina Jensen Jæger er uddannet socialrådgiver og Master i Udsatte børn og unge, Lektor i socialt arbejde og Socialrådgivning på Uc Syd siden 2009. Sabina har arbejdet med en række forskningsprojekter indenfor familieområdet med særligt fokus på inddragelse og netværksinddragende metoder, hun har arbejdet som familierådgiver, familieplejekonsulent og på Forsorgshjem. Hun bor i Esbjerg med sin 19 årige søn, og hun er aktiv i fritiden med bl.a. sociale relationer, rulleskøjter, faldskærmsudspring og natur og mange rejser.

image0.jpeg

Navn: Thomas Abrahamsen

Rolle: Kasserer
 

   Thomas er uddannet lærer i 1996 og har været leder siden 2001. Det har han været dels på skoler og dels som souschef i Børn og Ungeforvaltningen i Varde Kommune. Fra efteråret 2013 til marts 2020 har han arbejdet i Esbjerg Kommune på Præstegårdsskolen og Rørkjær Skole. I marts 2020 blev han ansat af Lauritzen fonden som leder af platformen: Et civilsamfundskraftcenter i Esbjerg.

Sara P.JPG

Navn: Sara Petersen

Rolle: Bestyrelsesmedlem

   Sara er uddannet pædagog og har bl.a. igennem 20 år arbejdet som daginstitutionsleder på Stengårdsvej, som er et af Esbjergs udsatte boligområder. I august 2015 blev Sara leder af Integrationsindsatsen i Børn & Dagtilbud i Esbjerg kommune. Arbejdet består i at understøtte både ledelse og medarbejdere i integrations- og inklusionsopgaven ude i de enkelte dagtilbud, bl.a. gennem sparring, oplæg og deltagelse i pædagogisk praksis. Derudover er Sara leder af en asyllegestue for asylansøgerenes 3-6 årige børn fra Asyl Center Hviding.

Susanne_WEB2 Foto.jpg

Navn: Susanne Rønne

Rolle: Bestyrelsesmedlem
 

   Susanne Rønne er projektchef i den boligsociale Helhedsplan Bydelsprojekt 3i1 Esbjerg. Sammen med både beboere, borgere, samarbejdspartnere og civilsamfundet stræber vi efter, at skabe liv, engagement og attraktive boligområder, hvor der bor borgere med forskellige baggrunde og som er aktive på tværs af fællesskaber og tager ansvar for hinanden. Jeg er uddannet socialrådgiver og har et stort kendskab til borgernes sproglige, kulturelle og sociale udfordringer. Som bestyrelsesmedlem i 2 timer om Ugen Esbjerg vil jeg arbejde for, at støtte op om foreningens formål og værdier samt støtte koordinator i, at rekruttere og støtte flersproglige børn og familier samt frivillige Sprog-og Kulturvenner/ Sprogklubvenner. Jeg vil aktivt deltage i nogle af foreningens arrangementer samt være brobygger til mit netværk.

Anker 2
bottom of page