Bestyrelsen i Odense

I 2020 og 2021 er afdelingen i Odenses bestyrelse:

Navn: Pia Sigmund

Rolle: Formand

   Pia Sigmund er historiker og har læst historie, børnekultur og Mellemøststudier på Syddansk Universitet. Hun har skrevet 40 bøger, blandt andet serierne ”Børn i Danmarks historie” og”Historiebazaren”.

Og så kan hun lide at fortælle historier.

Navn: Karsten Fogde

Rolle: Kasserer

     Karsten Fogde er pensionist med en fortid i boligsocialt– og fagforeningsarbejde. Mere end 13 års udstationering i nogle af verdens fattigste lande præger Karstens udsyn og hjerte for nogle af samfundets svageste. Karsten er politisk aktiv som
regionsrådsmedlem. Karsten har års frivilligt arbejde bag sig bl.a. som medstifter af det hedengangne U-landsimporten der i dag bærer navnet Fair Trade.

Referat fra årsmøde i Odense 2020:

Navn: Birgitte Vinsten

Rolle: Bestyrelsesmedlem

    Birgitte Vinsten er uddannet socialrådgiver og har i de sidste 20 år arbejdet som leder inden for integration og beskæftigelse, bl.a. som integrationschef i Odense Kommune. Meget arbejde har været med udgangspunkt i Vollsmose, hvor Etnisk Jobteam i 2009 fik en integrationspris for at skaffe 300 ikke-vestlige kvinder i job på 2 år. Men også frivilligt arbejde har fyldt meget. Som sekretær for Odense Integrationsråd i 6 år, støtte til etniske minoritetsforeninger m.m. Viden om mangfoldighedsstrategi i både frivilligt og professionelt regi er indhentet på studieture til USA og senere omsat i bl.a. Community Center Vollsmose. Birgitte har i perioden 2015-2019 været direktør i et privat firma i København, hvor flygtninge og indvandrere blev støttet i at komme i job. Fra 2019 er Birgitte gået på efterløn.

Navn: Sten Schaumburg-Müller

Rolle: Bestyrelsesmedlem

    Sten Schaumburg-Müller er jurist, er nu professor på Syddansk Universitet og har tidligere bl.a. arbejdet godt to år i Zambia for en kvinderetsorganisation. Sten har tidligere siddet i bestyrelsen for bl.a. Mellemfolkeligt Samvirke, en større dansk frivillig organisation med nu over 50 års virke, for Institut for Menneskerettigheder og for Performers’ House, en højskole, der startede op i 00’erne.

Navn: Omar Bibi

Rolle: Bestyrelsesmedlem

    

    Omar Bibi har læst statskundskab og har i mange år arbejdet som konsulent og leder
inden for integration og beskæftigelse. Omar er vokset op i Vollsmose og kender
områdets styrker og udfordringer med afsæt i egne personlige erfaringer, frivilligt
arbejde og organisationsudvikling og sit professionelle virke. Alt dette har givet ham
indsigt og kompetencer inden for integration, medborgerskab og mangfoldighed.

Navn: Kis Stentoft

Rolle: Bestyrrelsesmedlem

    Jeg er uddannet socialrådgiver og har, siden jeg blev uddannet, arbejdet i Odense Kommune som familiebehandler, som leder i myndighedsfeltet og som leder af et
Familiehus Jeg har en diplomuddannelse i ledelse. 
Siden 2018 har jeg været børn- og ungerådgiver i Center for Familie og Unge. Jeg har tidligere lavet frivilligt socialt arbejde bl.a. i bestyrelsen for den daværende Social Politisk forening, og jeg har lavet en del boligsocialt arbejde som bestyrelses-
og hovedbestyrelsesmedlem i en stor boligforening i Odense.

Navn: Zahra Dashti

Rolle: Suppleant

    Zahra Dashti er uddannet pædagog og har en fuld diplom i ledelse og organisation. Hun har været ansat i Odense kommune de sidste 28 år.De sidste 18 år som leder af børnehuset Atlantis i Vollsmose og fra den 1.7.2018 som afdelingsleder i Glamsbjerg børnehus under Glamsbjerg fri- og efterskole.Hun har siddet i bestyrelsen i 2 timer om Ugen siden 2008.Zahra mener, at deltagelse i meningsfulde fællesskaber, tætte relationer og venskaber, er vejen til inklusion og integration.

Navn: Meho Selman

Rolle: Suppleant

    Meho Selman kom til Danmark i 90’erne som bosnisk krigsflygtning. Han er i dag ansat som voksenunderviser på Vollsmose Bibliotek. Han har arbejdet i Vollsmose i mere end 18 år og har bl.a. været med til at starte lektiecafé på Vollsmose Bibliotek, hvor han fungerer som koordinator.
Meho er medlem af regionsrådet i Region Syddanmark og har også siddet i 12 år i Odense Integrationsråd som bosnisk repræsentant.  Er fagforeningsaktiv og er tillidsmand for biblioteksassistenter for flere
lokalbiblioteker i Odense. Meho sidder og har siddet i diverse bestyrelser, bl.a. som formand for Indvandrerradio i Odense og for den bosniske sprogredaktion. Han er
medstifter af den Bosniakkiske Torturofferforening i Odense.

Bestyrelsen i Esbjerg

I 2020-2021 er afdelingen i Esbjergs bestyrelse:

Referat fra årsmøde i Esbjerg 2020:

Navn: Anne Marie Geisler Andersen

Rolle: Formand (delt formandskab)

   Anne Marie er politikker og kandidat i statskundskab. Hun har tidligere været folketingsmedlem samt byrådsmedlem i København - begge steder var hun socialoverfører. I dag er hun medlem af Esbjerg byråd, hvor hun sidder i Børne- & familieudvalget samt social & arbejdsmarkedsuvalget. Ligeledes er hun medlem af KL's Børne & Undervisningsudvalg. Anne Maries primære interesse er borgernes mentale sundhed og trivsel. Ved siden af det politiske arbejde er Anne Marie 24-timersløber med tre danmarksrekorder bag sig.

Navn: Sabina Jensen Jæger

Rolle: Formand (delt formandskab)

    Sabina Jensen Jæger er uddannet socialrådgiver og Master i Udsatte børn og unge, Lektor i socialt arbejde og Socialrådgivning på Uc Syd siden 2009. Sabina har arbejdet med en række forskningsprojekter indenfor familieområdet med særligt fokus på inddragelse og netværksinddragende metoder, hun har arbejdet som familierådgiver, familieplejekonsulent og på Forsorgshjem. Hun bor i Esbjerg med sin 19 årige søn, og hun er aktiv i fritiden med bl.a. sociale relationer, rulleskøjter, faldskærmsudspring og natur og mange rejser.

Navn: Thomas Abrahamsen

Rolle: Kasserer
 

   Thomas er uddannet lærer i 1996 og har været leder siden 2001. Det har han været dels på skoler og dels som souschef i Børn og Ungeforvaltningen i Varde Kommune. Fra efteråret 2013 til marts 2020 har han arbejdet i Esbjerg Kommune på Præstegårdsskolen og Rørkjær Skole. I marts 2020 blev han ansat af Lauritzen fonden som leder af platformen: Et civilsamfundskraftcenter i Esbjerg.

Navn: Sara Petersen

Rolle: Bestyrelsesmedlem

   Sara er uddannet pædagog og har bl.a. igennem 20 år arbejdet som daginstitutionsleder på Stengårdsvej, som er et af Esbjergs udsatte boligområder. I august 2015 blev Sara leder af Integrationsindsatsen i Børn & Dagtilbud i Esbjerg kommune. Arbejdet består i at understøtte både ledelse og medarbejdere i integrations- og inklusionsopgaven ude i de enkelte dagtilbud, bl.a. gennem sparring, oplæg og deltagelse i pædagogisk praksis. Derudover er Sara leder af en asyllegestue for asylansøgerenes 3-6 årige børn fra Asyl Center Hviding.

Navn: Susanne Rønne

Rolle: Bestyrelsesmedlem
 

   Susanne Rønne er projektchef i den boligsociale Helhedsplan Bydelsprojekt 3i1 Esbjerg. Sammen med både beboere, borgere, samarbejdspartnere og civilsamfundet stræber vi efter, at skabe liv, engagement og attraktive boligområder, hvor der bor borgere med forskellige baggrunde og som er aktive på tværs af fællesskaber og tager ansvar for hinanden. Jeg er uddannet socialrådgiver og har et stort kendskab til borgernes sproglige, kulturelle og sociale udfordringer. Som bestyrelsesmedlem i 2 timer om Ugen Esbjerg vil jeg arbejde for, at støtte op om foreningens formål og værdier samt støtte koordinator i, at rekruttere og støtte flersproglige børn og familier samt frivillige Sprog-og Kulturvenner/ Sprogklubvenner. Jeg vil aktivt deltage i nogle af foreningens arrangementer samt være brobygger til mit netværk.

 

I  Odense-afdelingen

Projektleder: Alaa Abdol-Hamid

I  Esbjerg-afdelingen

Koordinator: Havvanur Demir

Cvr. nr.: 35689745

Cvr. nr.: 40819169

  • Facebook
  • Sort LinkedIn ikon
  • Instagram
  • Sort YouTube Icon