I  Odense-afdelingen

Koordinator: Gitte Dreymann

Cvr. nr.: 35689745

I  Esbjerg-afdelingen

Koordinator: Havvanur Demir

Cvr. nr.: 40819169

  • Facebook
  • Sort LinkedIn ikon
  • Instagram
  • Sort YouTube Icon
 

Bestyrelsen i Odense

I 2018 og 2019 er afdelingen i Odenses bestyrelse:

Navn: Pia Sigmund

Rolle: Formand

   Pia Sigmund er historiker og har læst historie, børnekultur og Mellemøststudier på Syddansk Universitet. Hun har skrevet 40 bøger, blandt andet serierne ”Børn i Danmarks historie” og”Historiebazaren”.

Og så kan hun lide at fortælle historier.

Navn: Karsten Fogde

Rolle: 

 

Navn: Birgitte Vinsten

Rolle: Bestyrelsesmedlem

    Birgitte Vinsten er uddannet socialrådgiver og har i de sidste 20 år arbejdet som leder inden for integration og beskæftigelse, bl.a. som integrationschef i Odense Kommune. Meget arbejde har været med udgangspunkt i Vollsmose, hvor Etnisk Jobteam i 2009 fik en integrationspris for at skaffe 300 ikke-vestlige kvinder i job på 2 år. Men også frivilligt arbejde har fyldt meget. Som sekretær for Odense Integrationsråd i 6 år, støtte til etniske minoritetsforeninger m.m. Viden om mangfoldighedsstrategi i både frivilligt og professionelt regi er indhentet på studieture til USA og senere omsat i bl.a. Community Center Vollsmose. Birgitte har i perioden 2015-2019 været direktør i et privat firma i København, hvor flygtninge og indvandrere blev støttet i at komme i job. Fra 2019 er Birgitte gået på efterløn.

Navn: Zahra Dashti

Rolle: Bestyrelsesmedlem

 

   Zahra Dashti er uddannet pædagog og har en fuld diplom i ledelse og organisation. Hun har været ansat i Odense kommune de sidste 28 år.
De sidste 18 år som leder af børnehuset Atlantis i Vollsmose og fra den 1.7.2018 som afdelingsleder i Glamsbjerg børnehus under Glamsbjerg fri- og efterskole.
Hun har siddet i bestyrelsen i 2 timer om Ugen siden 2008.
Zahra mener, at deltagelse i meningsfulde fællesskaber, tætte relationer og venskaber, er vejen til inklusion og integration.

Navn: Sten Schaumburg-Müller

Rolle: Bestyrelsesmedlem

    Sten Schaumburg-Müller er jurist, er nu professor på Syddansk Universitet og har tidligere bl.a. arbejdet godt to år i Zambia for en kvinderetsorganisation. Sten har tidligere siddet i bestyrelsen for bl.a. Mellemfolkeligt Samvirke, en større dansk frivillig organisation med nu over 50 års virke, for Institut for Menneskerettigheder og for Performers’ House, en højskole, der startede op i 00’erne.

Navn: Johnny Mikael Rasmussen

Rolle: Bestyrelsesmedlem

    Johnny Mikael Rasmussen har i 24 år arbejdet som skoleleder på Risingeskolen, og inden da ansat som lærer og viceskoleinspektør på Abildgårdskolen i Vollsmose.

På Abildgårdskolen modtog han de første tyrkiske gæstearbejderes børn, og siden var han med til at modtage flygtninge-/indvandrerbørn på såvel Abildgårdskolen som på

Risingeskolen. Det har været hans grundholdning, at børn skal møde hinanden med deres forskellige familebaggrunde:
"Når din bedste ven hedder Mohammed, bliver man ikke racist."

Han har således arbejdet målrettet for at skabe en skole, hvor børnegruppen afspejler beboersammensætningen i skoledistriktet.

Navn: Line Mørk

Rolle: Bestyrelsesmedlem

   Line Mørk er oprindeligt uddannet pædagog og sidenhen lærer og har siden 2016 arbejdet på H. C. Andersen Skolen i Odense. Line Mørk har været politisk aktiv i mange år og har været opstillet til både kommunal- og folketingsvalg. I årene 2014-17 sad hun i byrådet i Odense, med plads i Børn- og Ungeudvalget. Line Mørk beskæftiger sig særligt med at skaffe bedre muligheder for de børn og unge der har brug for en ekstra hånd for at lykkes med livet og sidder i forskellige bestyrelser og foreninger med samme formål.

Navn: Karen Maigaard

Rolle: Suppleant

   Karen Maigaard er uddannet lærer og har arbejdet på friskoler, efterskoler og fagskoler. Hun har været leder for folkeoplysning og voksenundervisning i ministerier og kommuner. Hun er nu en glad, aktiv pensionist med mange bestyrelsesposter:

For en kirke, en børnehave,

en socialøkonomisk virksomhed og et landsdækkende oplysningsforbund.

Bestyrelsen i Esbjerg

I 2019 består Esbjergs bestyrelse af:

Navn: Anne Marie Geisler Andersen

Rolle: Bestyrelsesmedlem

    Anne Marie er politikker og kandidat i statskundskab. Hun har tidligere været folketingsmedlem samt byrådsmedlem i København - begge steder var hun socialoverfører. I dag er hun medlem af Esbjerg byråd, hvor hun sidder i Børne- & familieudvalget samt social & arbejdsmarkedsuvalget. Ligeledes er hun medlem af KL's Børne & Undervisningsudvalg. Anne Maries primære interesse er borgernes mentale sundhed og trivsel. Ved siden af det politiske arbejde er Anne Marie 24-timersløber med tre danmarksrekorder bag sig.

Navn: Sara Petersen

Rolle: Suppleant

    Sara er uddannet pædagog og har bl.a. igennem 20 år arbejdet som daginstitutionsleder på Stengårdsvej, som er et af Esbjergs udsatte boligområder. I august 2015 blev Sara leder af Integrationsindsatsen i Børn & Dagtilbud i Esbjerg kommune. Arbejdet består i at understøtte både ledelse og medarbejdere i integrations- og inklusionsopgaven ude i de enkelte dagtilbud, bl.a. gennem sparring, oplæg og deltagelse i pædagogisk praksis. Derudover er Sara leder af en asyllegestue for asylansøgerenes 3-6 årige børn fra Asyl Center Hviding.