Sprogklub:

En bæredygtig indsats

I sprogklubben mødes 10-12 flersprogede børn på 3,5 til 6 år en gang om ugen med fem-seks frivillige i en periode på 6 måneder. Formålet er styrke børnene sprogligt og socialt, og dermed give dem et solidt grundlag de kan tage fra, når de starter i folkeskole.

I april 2019 etablerede vi den første Sprogklub.

Flere flersprogede børn oplever nemlig udfordringer når de sprogtetes før skolestart. Børnenes forældre står magtesløse når det kommer til at hjælpe deres børn. Flere frivillige organisationer tilbyder lektiehjælp og sprogstimulering til børn, men ikke for indskolingsbørn eller de yngste børn. Det har vi forsøgt at imødekomme ved at oprette en Sprogklub, hvor børnene arbejder med forskellige tematikker og emner. Vi har forsøgt at gøre konceptet bæredygtigt ved at inddrage forældrene i børnenes læring. Sprogklubben blev i første omgang etableret i Odense og sidenhen er en Sprogklub også blevet etableret i Esbjerg.

Forældrenes vigtige rolle
 

Forældrene deltager en gang om måneden i et undervisningsforløb, hvor læringsmaterialet som vi arbejder med deres børn, bliver gennemgået. Forældrene forpligter sig til at deltage i undervisningsforløbene ved tilmelding af deres børn til sprogklubben.

FORSKNING

2 Timer om Ugen har længe haft god kontakt med forskere på såvel Syddansk Universitet (SDU) som på University College Lillebelt (UCL). To lektorer fra UCL gennemførte i 2016 en undersøgelse af arbejdet i 2 Timer om Ugen: ”Forskningsbaseret undersøgelse af frivilliges samvær med børn af anden etnisk baggrund end dansk i organisationen 2 Timer om Ugen”. På SDU har kontakten hovedsagelig været med medarbejdere på Center for Sprog og Læring, Institut for Sprog og Kommunikation, .

 

I samarbejde med vicecenterleder, lektor, ph.d., Laila Kjærbæk, og koordinator Gitte Dreymann fra 2 Timer om Ugen har et hold studerende fra efteråret 2019 og igen i de første måneder af 2020 lavet deltagende observation af børnene i sprogklubben i Odense. Der bliver sideløbende udarbejdet materialer til sprogklubbernes arbejde i 2020.

FILOSOFISKE DIALOGER

Nøgleordene er dialog – sproglege i dialog og filosofiske dialoger. Her har 2 Timer om Ugen også indgået et samarbejde med lektor i filosofi, leder af projektet Filosofi i Skolen, SDU, Caroline Schaffalitzky og med Anni Nielsen, cand.mag i filosofi og videnskabelig assistent tilknyttet Filosofi i Skolen, SDU. Projektet går ud på at bruge filosofisk dialog til generel sprogstimulering i (børnehave)klassen.

 

Børnene i 2 Timer om Ugens Sprogklub er yngre end børnehaveklassebørn, kun fire og fem år gamle, men det har vist sig, at selv om de i starten kun havde et ringe ordforråd og ikke var vant til at udtrykke sig i sætninger, kunne de hurtigt være med i små samtaler.

 

 

         Forskere fra Syddansk Universitet har til formålet udviklet et program der skal styrke børnenes sproglige kompetencer via engagerende interaktioner og aktiviteter i et inkluderende fællesskab hvor børnene oplever at blive anerkendt, og hvor de føler at de trygt kan udfolde sig og øve sig på det som de ikke helt har lært endnu. Aktiviteterne består af sproglege der har fokus på at stimulere børnenes sproglige bevidsthed inden for specifikke sproglige områder, samt filosofiske dialoger der stimulerer børnenes generelle evne til at lytte til, forstå og producere talt sprog”, skriver Caroline Schaffalitzky og Anni Nielsen i artiklen ”Filosofisk dialog i børnehaveklassen”, udgivet i ”Dannelse i skolen”.

 

Et par af konklusionerne: ”Et interessant træk er, at det lader til at personlig og social dannelse naturligt også bliver støttet, når man bruger filosofisk dialog som sprogstimulering,” og ”.. målet med dialogerne er at få flest muligt elever til at tale mest muligt om flest mulige ting.”

Kontakt os for at høre mere eller for tilmelding!