top of page

Sprogklub:

En bæredygtig indsats

I SPROGKLUBBEN mødes 10-12 flersprogede børn på 6-7 år en gang om ugen med fem-seks frivillige i en periode på 6 måneder. 
Målet er at styrke, udvikle og afprøve nye metoder til at styrke børnenes dansksproglige kompetencer. Aktiviteterne består af sproglege, der har fokus på at stimulere børnenes sproglige bevidsthed inden for specifikke sproglige områder, samt filosofiske dialoger der stimulerer børnenes generelle evne til at lytte til, forstå, tænke og producere talt sprog.

I april 2019 etablerede vi den første SPOGKLUB for de

3,5 - 6 årige, sidenhen har vi oprettet SPROGKLUBBER for

de 6 - 7 årige.

Flere flersprogede børn oplever udfordringer når de sprogtetes før skolestart. Børnenes forældre står magtesløse når det kommer til at hjælpe deres børn. Flere frivillige organisationer tilbyder lektiehjælp og sprogstimulering til børn, men ikke for indskolingsbørn eller de yngste børn. Det har vi forsøgt at imødekomme ved at oprette en Sprogklub, hvor børnene arbejder med forskellige tematikker og emner. Vi har forsøgt at gøre konceptet bæredygtigt ved at inddrage forældrene i børnenes læring. SPROGKLUBBEN blev i første omgang etableret i Odense og sidenhen er der også blevet etableret SPROGKLUBBER i Esbjerg.

        

          Forskere fra Syddansk Universitet har til formålet udviklet et program der skal styrke børnenes sproglige kompetencer via engagerende interaktioner og aktiviteter i et inkluderende fællesskab hvor børnene oplever at blive anerkendt, og hvor de føler at de trygt kan udfolde sig og øve sig på det som de ikke helt har lært endnu. Aktiviteterne består af sproglege der har fokus på at stimulere børnenes sproglige bevidsthed inden for specifikke sproglige områder, samt filosofiske dialoger der stimulerer børnenes generelle evne til at lytte til, forstå og producere talt sprog”, skriver Caroline Schaffalitzky og Anni Nielsen i artiklen ”Filosofisk dialog i børnehaveklassen”, udgivet i ”Dannelse i skolen”.

 

Et par af konklusionerne: ”Et interessant træk er, at det lader til at personlig og social dannelse naturligt også bliver støttet, når man bruger filosofisk dialog som sprogstimulering,” og ”.. målet med dialogerne er at få flest muligt elever til at tale mest muligt om flest mulige ting.”

Forældrenes vigtige rolle
 

Forældrene deltager en gang om måneden i et undervisningsforløb, hvor læringsmaterialet som vi arbejder med deres børn, bliver gennemgået. Forældrene forpligter sig til at deltage i undervisningsforløbene ved tilmelding af deres børn til SPROGKLUBBEN.

Kontakt os for at høre mere eller for tilmelding!

bottom of page